Spawacz TIG

spawacz TIG

Twój zakres obowiązków:

 • Przygotowywanie materiałów do spawania.
 • Znajomość rysunku izometrycznego.
 • Ustawianie parametrów spawania.
 • Spawanie metodą TIG na różnych materiałach i grubościach.
 • Wykonywanie spoin w określonych pozycjach.
 • Ocena jakości spoin i wykonywanie napraw.
 • Obsługa i konserwacja urządzeń spawalniczych.
 • Zachowanie czystości i porządku na stanowisku pracy.
 • Przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż.
 • Współpraca z innymi pracownikami przy realizacji projektów.

Nasze wymagania:

 • Doświadczenia w spawaniu metodą TIG (minimum 3 lata, poparte wykonaniem próbki spawalniczej).
 • Znajomości rysunku izometrycznego.
 • Znajomości materiałów spawalniczych oraz ich właściwości.
 • Certyfikatu spawalniczego potwierdzającego umiejętności spawania metodą TIG.
 • Umiejętności pracy według norm, wytycznych i procedur BHP.
 • Precyzji i skrupulatności w wykonywaniu pracy.
 • Samodzielności w wykonywaniu zadań, ale również umiejętności pracy w zespole.
 • Odpowiedzialności za powierzone mu zadania i rzetelności w wykonywaniu ich.

Oferujemy:

 • Stałe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, lub umowy zlecenie.
 • Dofinansowanie szkoleń i kursów.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i umiejętności.
 • Dodatkowe benefity pozapłacowe.
 • Zapewnienie transportu do pracy lub domu.
 • Zapewnienie zakwaterowania podczas delegacji.
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego.
IWEX Sp. z O.O.

ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO SKONTAKTOWANIA SIĘ TYLKO Z WYBRANYMI OSOBAMI.

Kandydatów do pracy prosimy o zamieszczenie i podpisanie w CV poniższego oświadczenia:

“Zgadzam się na wykorzystanie przez firmę IWEX Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chabrowa 10, 11-034 Stawiguda, danych osobowych zgodnie z obowiązującą Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.2002 r. Nr 101 poz. 926), aż do momentu pisemnego wycofania zgody. Potwierdzam, że zostałem poinformowany o prawach do zmiany, dostępu i ochrony tych danych”.

CV można składać poprzez maila: